Aktualnie Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych realizuje lub jest na etapie opracowania wyników kilku projektów badawczych. Chcemy efekty końcowe naszych prac przedstawić w formie raportów z badań oraz książkowych monografii naukowych:

1. Aspiracje lubelskich licealistów. Edukacja, praca, rodzina, czas wolny (2003 – 2014)

teen-954378_1920Badania lubelskich licealistów koncentrują się na kilku wybranych aspektach życia młodych mieszkańców naszego miasta. Badamy i analizujemy plany edukacyjne, zawodowe i rodzinne młodzieży, sposoby spędzania czasu wolnego (m.in. udział w kulturze, aktywność społeczna). W ramach projektu zgłębiamy także motywy migracyjne ściśle związane z planami edukacyjnymi. Ogółem zebraliśmy już 719 ankiet. Projekt zrealizowany został przy współudziale studentów III roku socjologii UMCS w ramach zajęć „Terenowe ćwiczenia badawcze”.

Część wyników opracowano w formie artykułu:

W jakim zawodzie najchętniej podjąłbyś pracę? Rynek pracy a aspiracje zawodowe lubelskich maturzystów w latach 2003 – 2014 – zaprezentowanego na konferencji naukowej we Wrocławiu.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację w opublikowaniu kończącej projekt monografii naukowej, prosimy o darowiznę na konto PKO BP IV O. Lublin 02 1020 3176 0000 5402 0220 6340 z dopiskiem „Licealiści”.

2. Szkoła Równych Szans

Uczestnicząc w projekcie Szkoła Równych Szans realizowanym wśród dzieci wiejskich z terenu Lubelszczyzny, dr Tomasz Paklepa miał swój znaczący udział w przygotowaniu koncepcji tych badań, ich realizacji i ewaluacji. Wartością dodaną jego zaangażowania jest niezwykle, bogaty i poruszający materiał w postaci wypracowań dzieci, przedstawiających ich często trudną sytuację życiową, nadzieje i obawy o własną przyszłość. Część z tych wypracowań chcemy przedstawić szerszej opinii publicznej na forum ogólnopolskim. Dzieci i ich opowiadania o własnym życiu, są tego warte. Przy wsparciu Darczyńców chcemy przygotować dwie publikacje książkowe:

A. „Moja przyszłość” – kim chciałbym być za 5, 10, 15 lat?

boy-183306_1920

W badaniach zrealizowanych wśród uczniów powiatu chełmskiego i tomaszowskiego zebraliśmy aż 1080 wypracowań. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację w opublikowaniu monografii omawiającej tą część badań, prosimy o darowiznę na konto PKO BP IV O. Lublin 02 1020 3176 0000 5402 0220 6340 z dopiskiem „Moja przyszłość”.

B. „Moje życzenia do Świętego Mikołaja”

girl-714212_1920

W badaniach zrealizowanych wśród uczniów  powiatu chełmskiego i tomaszowskiego zebraliśmy tym razem blisko 800 wypracowań. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację w opublikowaniu monografii omawiającej tą część badań, prosimy o darowiznę na konto PKO BP IV O. Lublin 02 1020 3176 0000 5402 0220 6340 z dopiskiem „Życzenia do świętego Mikołaja”.

3. Aspiracje lubelskich studentów. Edukacja, praca, rodzina, czas wolny (2004 – 2013)

Podobnie jak w poprzednim projekcie badania koncentrują się na młodzieży, jednak w tym przypadku skupiliśmy się na środowisku lubelskich studentów. Pytania które im zadaliśmy dotyczą planów edukacyjnych, zawodowych, rodzinnych, sposobów spędzania czasu wolnego, etc. W ramach badań zainteresowaliśmy się także oceną dzisiejszego lokalnego rynku pracy. Ogółem zebraliśmy 764 ankiety. Projekt zrealizowany został przy współudziale studentów III roku socjologii w ramach zajęć „Terenowe ćwiczenia badawcze”. Część wyników przedstawiono już w formie opublikowanych artykułów:book-15584_1920

Od smsów do facebooka. O przemianach w zastosowaniu Internetu przez młodzież woj. lubelskiego (2011)

Praca po znajomości – studenci i absolwenci uczelni o szansach zdobycia pracy w południowo-wschodniej Polsce (2013)

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację w opublikowaniu kończącej projekt monografii książkowej, prosimy o darowiznę na konto PKO BP IV O. Lublin 02 1020 3176 0000 5402 0220 6340 z dopiskiem „Studenci”.

4. Rozwój samorządu 1990-2015. Perspektywa władz lokalnych

Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych kontynuując rozważania podjęte na I Kongresie Samorządowym, który odbył się w Lublinie w dn. 3 listopada 2015 r. zaprosiła Prezydentów największych miast, Burmistrzów miast powiatowych i Wójtów gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie największych aglomeracji województwa lubelskiego do udziału w projekcie badawczym pt. Rozwój samorządu 1990-2015. Perspektywa władz lokalnych.

Mija 25 lat od momentu powołania do życia samorządu odrodzonej Rzeczpospolitej. Uznaliśmy, że jest to właściwy czas, aby sporządzić bilans zmian z perspektywy lokalnej. Szczególnie cenne w tym kontekście są przemyślenia i wnioski aktualnych kreatorów tych zmian.

Poznanie poglądów samorządowców na zmiany jakie się dokonały ma dla nas z jednej strony znaczenie historyczne, ale przede wszystkim poznawczo – praktyczne. Wspólna wymiana doświadczeń osób, które w tych przemianach uczestniczą nie tylko pozwala badaczom i samorządowcom rozpoznać punkt widzenia, ale jest szansą wspólnego korzystania ze zgromadzonej – często unikalnej – wiedzy i doświadczenia.

secretary-338561_1920

Dlatego, kontynuując rozważania podjęte na I Kongresie Samorządowym w sesji prezydentów największych miast, Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych przygotowała krótką listę zagadnień, które pozwolą rozwinąć kwestie omawiane w trakcie wspólnego spotkania. Chcemy w miarę możliwości szybko opracować i przedstawić szerszemu gronu – mieszkańcom Lubelszczyzny i społeczności samorządowej – przemyślenia w formie publikacji naukowej. Nie chcemy jednak by była to kolejna książka okolicznościowa z okazji okrągłej rocznicy powstania samorządu, ale by była to prezentacja aktualnych i minionych problemów z jakimi spotyka się samorząd w swojej działalności.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację w opublikowaniu kończącej projekt monografii książkowej, prosimy o darowiznę na konto PKO BP IV O. Lublin 02 1020 3176 0000 5402 0220 6340 z dopiskiem „Samorząd”.