Tomasz Paklepa

Prezes Zarządu

Tomasz Paklepa – dr socjologii, badacz z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym w UMCS w Lublinie, specjalizujący się w problematyce badań społecznych i marketingowych. Autor blisko dwudziestu publikacji naukowych z zakresu transformacji systemu edukacji w Polsce, aspiracji młodzieży oraz społeczeństwa informacyjnego. Autor lub współautor ponad dwudziestu projektów badawczych z obszaru badań społecznych i marketingowych.

tomasz.paklepa@fbis.org.pl

Mariusz Gwozda

 Wiceprezes Zarządu

Mariusz Gwozda – dr socjologii, badacz z wieloletnim doświadczeniem. Były długoletni koordynator badań w woj. lubelskim Demoskop (Ipsos-Demoskop), 4P Research Mix, AGB Polska, MARECO Gallup Polska. Nauczyciel akademicki UMCS w Lublinie, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii problemów społecznych i socjologii młodzieży. Współautor strategii promocji miasta Lublin „Lublin – miasto inspiracji”. Były dziennikarz studenckiego Radia Centrum. [Portfolio – dr Mariusz Gwozda] 

mariusz.gwozda@fbis.org.pl

Iza Ponieważ

Ekspert Fundacji

Izabella Ponieważ – absolwentka oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz specjalistycznych kursów i szkoleń m.in. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego, Terapia pedagogiczna, Muzykoterapia, Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, Jak prowadzić zajęcia parateatralne z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną? Posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu wniosków grantowych i realizacji różnorodnych projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 8 lat wychowawca w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie.

biuro@fbis.org.pl

Ekspert Fundacji

Edyta Błasik – absolwentka tyflooligofrenopedagogiki z pedagogiką wczesnoszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących kwalifikacje zawodowe. Zdobyła wszechstronne doświadczenie w realizacji projektów o różnym charakterze m.in. koordynacji projektów, monitorowania terminowości realizacji poszczególnych etapów zadania, nadzoru nad wydatkami, sprawozdawczością, kontaktu z instytucjami wspierającymi, w tym wolontariuszami, prowadzenia zajęć specjalistyczno- terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Od 6 lat nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie.

biuro@fbis.org.pl