Celem Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych jest łączenie wiedzy i doświadczenia

Chcemy łączyć wszystkich tych, którzy pomimo różnic wspierają pozytywne zmiany w naszym regionie. Wierzymy, że połączenie wiedzy środowiska akademickiego z doświadczeniem ludzi biznesu oraz pasją i zaangażowaniem organizacji pozarządowych wyzwoli mądrą, budującą energię na rzecz pozytywnych zmian.

Naszą ofertę kierujemy do środowisk samorządowych, gospodarczych i organizacji pożytku publicznego. Nabytym przez lata doświadczeniem chcemy wspierać wszystkich tych, którzy mają pomysły, wiedzę i praktyczne umiejętności, służąc im jako swego rodzaju BRKOKERZY DOBRYCH POMYSŁÓW. Wszystko po to by dobre rozwiązania wspólnie i skutecznie wprowadzać w życie. 

Naszą misję realizujemy poprzez

» kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym i gospodarczym w celu przekształcania wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną dla samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu;

» prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, analitycznej, eksperckiej i wydawniczej w obszarach zjawisk i procesów społecznych, demograficznych, gospodarczych, kulturowych zachodzących w Polsce;

» prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w celu upowszechniania wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej;

» kreowanie i wdrażanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej mieszkańców, kapitału społecznego, przedsiębiorczości i innowacyjności, współpracy oraz wszechstronnego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.