9788322934890

Publikacja

Polecamy lekturę monografii z serii „Socjologia” pt. „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne”, w której znajdziecie Państwo artykuł dr Tomasza PaklepyW jakim zawodzie najchętniej podjąłbyś pracę? Rynek pracy a aspiracje zawodowe lubelskich maturzystów w latach 2003–2014”. Publikacja stanowi obszerną analizę różnych wymiarów i aspektów powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy. Zachęcamy do lektury.

 

Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami

Czy możliwe jest pokojowe współżycie z imigrantami z kręgu islamu? Jak się zaczynają, na jakie trudności napotykają związki Polek z mężczyznami z kręgu islamskiego?

Wiceprezesa Fundacji, dr Tomasza Paklepy opublikował w krakowskich Studia Sociologica „Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami”.

Mama doskonała i sfrustrowana

– Od współczesnej kobiety oczekuje się żeby była zadbana, zadowolona z życia, kształciła się i rozwijała, jednocześnie czule i troskliwie wychowywała dzieci które jej w niczym nie przeszkadzają. O oczekiwaniach wobec współczesnych kobiet i micie matki-Polki w Kroniki Tygodnia. Wywiad z wiceprezesem Fundacji dr Mariuszem Gwozdą, „Kronika Tygodnia”, 24 maja 2016 (nr 21).

Lublin as a Student Destination? The City in the Eyes of Foreign Students

Kolejna publikacja omawiająca zagadnienia rozwoju metropolii i zarządzanie nimi. Tym razem monografia omawia realia miasta Lublin pt. „Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin”, prod red. K. Żuk, M. Sagan i Z. Pastuszak. Publikacja jest interesującą analizą czterech zapisanych w strategii miasta, obszarów rozwojowych Lublina: otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość i akademickość.

Obok wielu tekstów artykuł dr Tomasza Paklepy „Lublin as a Student Destination? The City in the Eyes of Foreign Students” (s. 81-94) dotyczący akademickości Lublina.