XVI Ogólnopolski Zjezd Socjologiczny

Prezes Fundacji dr Tomasz Paklepa został zaproszony do zaprezentowania referatu na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbędzie się w dn. 4-17.09.2016 w Gdańsku. Tytuł planowanego wystąpienia: Autobiografie prospektywne. O doświadczeniach zmian społecznych w planach i marzeniach dzieci i młodzieży.

Szkoła Promująca Zdrowie –Bezpieczna Szkoła

Wiceprezes Fundacji dr Mariusz Gwozda wziął udział w konferencji „Szkoła Promująca Zdrowie –Bezpieczna Szkoła” która odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Komendę Wojewódzką Policji. Dr Gwozda wygłosił prelekcję na temat „Społecznych skutków wypadków drogowych z udziałem młodocianych kierowców”. W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach woj. lubelskiego, omówione zostały wstępne założenia badań socjologicznych które będą stanowić punkt wyjścia do projektowania działań na najbliższe lata.