Projekt badawczy Rozwój samorządu 1990-2015. Perspektywa władz lokalnych

Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych kontynuując rozważania podjęte na I Kongresie Samorządowym, który odbył się w Lublinie w dn. 3 listopada 2015 r. zaprosiła Prezydentów największych miast, Burmistrzów miast powiatowych i Wójtów gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie największych aglomeracji województwa lubelskiego do udziału w projekcie badawczym pt. Rozwój samorządu 1990-2015. Perspektywa władz lokalnych

Mija 25 lat od momentu powołania do życia samorządu odrodzonej Rzeczpospolitej. Uznaliśmy, że jest to właściwy czas, aby sporządzić bilans zmian z perspektywy lokalnej. Szczególnie cenne w tym kontekście są przemyślenia i wnioski aktualnych kreatorów tych zmian.

view-of-the-city-994217_1920

Poznanie poglądów samorządowców na zmiany jakie się dokonały ma dla nas z jednej strony znaczenie historyczne, ale przede wszystkim poznawczo – praktyczne. Wspólna wymiana doświadczeń osób, które w tych przemianach uczestniczą nie tylko pozwala badaczom i samorządowcom rozpoznać punkt widzenia, ale jest szansą wspólnego korzystania ze zgromadzonej – często unikalnej – wiedzy i doświadczenia.

Dlatego, kontynuując rozważania podjęte na I Kongresie Samorządowym w sesji prezydentów największych miast, Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych przygotowała krótką listę zagadnień, które pozwolą rozwinąć kwestie omawiane w trakcie wspólnego spotkania. Chcemy w miarę możliwości szybko opracować i przedstawić szerszemu gronu – mieszkańcom Lubelszczyzny i społeczności samorządowej – przemyślenia w formie publikacji naukowej. Nie chcemy jednak by była to kolejna książka okolicznościowa z okazji okrągłej rocznicy powstania samorządu, ale by była to prezentacja aktualnych i minionych problemów z jakimi spotyka się samorząd w swojej działalności.

W realizacji.

Projekt badawczy Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość

Badacze Fundacji zrealizowali kolejny projekt, tym razem związany z planami „Rewitalizacji największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” (renowacja i modernizacja budynku klasztornego, parafialnego w celu udostępnienia przestrzeni sakralnej na potrzeby upowszechniania kultury). Projekt badań zakładał wykonanie diagnozy wpływu inwestycji na poprawę dostępności do kultury mieszkańców woj. lubelskiego oraz oszacowanie zainteresowania (popytu) na wydarzenia kulturalne planowane przez beneficjenta (badania pierwotne: ukierunkowane wywiady pogłębione na próbie tzw. informatorów kluczowych, badania wtórne: analiza materiałów zastanych).

Projekt badawczy Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej

Badacze Fundacji wykonali ekspertyzę badawczą, będącą analizą potrzeb Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnycm „Krok za krokiem” w Zamościu, aplikującego o środki na realizację projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” w ramach Działania 13.2 RPO WL. Badania pierwotne opierały się na indywidualnych wywiadach eksperckich IDI, badania wtórne stanowiły analizę typu desk research.