dla szkółSzkoła jest instytucją, która poprzez kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia współtworzy obraz współczesnego Polskiego społeczeństwa. Obowiązujące przepisy prawa oświatowego sformułowane w ramach „wymagań państwa wobec szkół” określają stan oczekiwany i wskazują najistotniejsze w opinii nadzoru pedagogicznego obszary pracy instytucji edukacyjnych. Wymagania te stanowią standard podlegający cyklicznej ocenie.

Z myślą o szkolnictwie podstawowym i średnim Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych oferuje pomoc w:

  • realizacji szczegółowej diagnozy zjawisk zachodzących w poszczególnych dwunastu obszarach oraz identyfikacji zachodzących w ich ramach problemów
  • realizacji badań ewaluacyjnych (wewnętrznych) w postaci merytorycznego nadzoru nad poprawnym przygotowaniem narzędzi badawczych, zbieraniem i opracowaniem wyników oraz pomoc przy przygotowaniu raportu zawierającego najważniejsze wnioski i rekomendacje
  • merytorycznym przygotowaniu i metodologicznym wsparciu pracowników odpowiedzialnych za realizację badań ewaluacyjnych w postaci indywidualnych szkoleń.