dla biznesuOferujemy Państwu opracowanie kompleksowego Systemu Informacji Marketingowej (SIM), niezbędnego do podejmowania strategicznych decyzji. W ramach SIM, oferujemy profesjonalną analizę źródeł wtórnych, wewnętrznych jak i gromadzonych przez instytucje zewnętrzne (desk research). Pozwoli to mniejszym kosztem uzyskać ważne dla Państwa informacje dotyczące otoczenia rynkowego  firmy, bez konieczności zlecania badań pierwotnych. Dzięki takim analizom będą Państwo mogli opracować dokumenty strategiczne opartych na dokładnej i rzetelnej wiedzy na temat występujących na rynku szans i zagrożeń dla Państwa przedsięwzięć biznesowych.

W ramach Systemu Informacji Marketingowej oferujemy w szczególności:

  • konsultacje i merytoryczny nadzór nad projektami badawczymi realizowanymi przez Firmę w tym analizę poprawności merytorycznej i logicznej narzędzi i technik badawczych, analizę poprawności opracowania zebranych danych
  • pomoc w selekcji, interpretacji i analizie materiałów zebranych, posiadanych przez Firmę, przydatnych bieżącej analizie rynku
  • katalogowanie i opracowanie zewnętrznych materiałów przydatnych do diagnozy obszarów działania Firmy oraz monitorowania zachodzących w rynkowym otoczeniu Firmy zmian.

W ramach Systemu Informacji Marketingowej oferujemy również:

  • badania satysfakcji klientów
  • badania jakości usług (bankowych, handlowych, szkoleniowych, hotelarskich itp.) przy zastosowaniu właściwych metod (sondaż, mystery shopping)
  • badania systemu komunikowania z otoczeniem rynkowym, w tym: pre – testy materiałów reklamowych, analizę odbioru gotowych przekazów reklamowych, badania wizerunku firmy.