Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

Gmina Kozienice

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu pod opieką OO. Franciszkanów

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie