dla szkolnictwa wyzszegoFundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych oferuje wszechstronną pomoc w zakresie projektowania i realizacji badań społecznych z wykorzystaniem całego wachlarza metod i technik. Współpracujemy z siecią profesjonalnie przygotowanych ankieterów, głównie absolwentów studiów socjologicznych. Fundacja realizuje badania lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Fundacja oferuje:

  • analizę danych zastanych tzw. desk research
  • analizę dokumentów urzędowych, danych statystycznych
  • wywiady ankieterskie z ankietą papierową (PAPI)
  • badania audytoryjne z wykorzystaniem ankiet do samodzielnego wypełnienia (SAQ)
  • badania internetowe (CAWI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • panele dyskusyjne
  • panele eksperckie.