Jesteśmy doświadczonymi badaczami z wieloletnią praktyką uniwersytecką, samorządową i biznesową. Oferujemy pomoc przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu wyników badań społecznych i marketingowych.

business-925900_1920Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych oferuje:

  • analizę danych zastanych tzw. desk research
  • analizę dokumentów urzędowych, danych statystycznych
  • wywiady ankieterskie z ankietą papierową (PAPI)
  • badania audytoryjne z wykorzystaniem ankiet do samodzielnego wypełnienia (SAQ)
  • badania internetowe (CAWI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • ocenę standardów świadczonych usług (mystery shopping)
  • panele dyskusyjne
  • panele eksperckie.