Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować 

Johann Wolfgang Goethe

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces 

Henry Ford

Współpraca to nie sentyment, to konieczność ekonomiczna 

Charles Steinmetz

 

Tak właśnie wyraża się nasze motto i cel działalności. Poeta, przedsiębiorca, naukowiec – choć reprezentują różne środowiska – wyrażają przekonanie o potrzebie łączenia wiedzy i praktyki, konieczności współdziałania oraz wartości wpółpracy opartej na partnerstwie.

Chcemy naszą wiedzą i doświadczeniem wspierać wszystkich tych przed którymi stoją poważne wyzwania. Jesteśmy BROKERAMI INFORMACJI I BROKERAMI DOBRYCH POMYSŁÓW.

Nasza wiedza to dwadzieścia lat pracy naukowej i dydaktycznej. Nasze doświadczenie to wieloletnia współpraca ze środowiskiem akademickim, dużym i małym biznesem oraz samorządem terytorialnym.  

Kreujemy dobre rozwiązania
Inspirujemy do działania
Integrujemy aktywnych